Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for กรกฎาคม, 2008

เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงสอบกลางภาค จึงงดเรียนค่ะ รายละเอียดด้งนี้

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานทะเบียนบุคคลและการจ่ายเงินเดือน  วันที่ 29 กรกฎาคม 2551

วิชาโครงสร้างข้อมูล  วันที่ 29 กรกฎาคม 2551 

วิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วันที่  1 สิงหาคม 2551

เจอกันวันสอบกลางภาคนะคะ ข้อสอบเป็นข้อเขียนค่ะ ให้นักศึกษาทบทวนที่เรียนมาทั้งหมด  ขอให้โชคดีในการสอบค่ะ

Advertisements

Read Full Post »

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานทะเบียนบุคคลและการจ่ายเงินเดือน  วันที่ 5 สิงหาคม 2551

วิชาโครงสร้างข้อมูล  วันที่ 5 สิงหาคม 2551

วิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วันที่  8 สิงหาคม 2551

Read Full Post »